В XI клас

ПРИЕМ В XI КЛАС 2020/2021 ГОДИНА

ПРОФИЛ:ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:ДНЕВНА

Училищен учебен план тук