Новини

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ В SHKOLO.BG   

14.11.2019-„В БОРБА С ДИАБЕТА“

Световният ден за борба с диабета се отбелязва всяка година на 14 ноември по решение на Международната Диабетна Федерация и Световната Здравна Организация, в отговор на нарастващата тревога за бъдещето на милиони хора, страдащи от заболяването.

В СУ „Христо Ботев“-град Съединение медицинската сестра г-жа Таня Дългърска подготви инфорнационен кът с диляни в централната сграда и изнесе лекция по темата в 5 А клас.

Учениците от 5 А клас научиха какво е захарен диабет; какви са критериите за поставяне на диагноза; какво е инсулин и как се поставя; видове диабет; какви са рисковите фактори за развитие на заболяването; какви са симптомите и усложненията при диабет. Научиха и кои са методите за самоконтрол на кръвната захар. Също така разбраха какво е лечението и профилактиката на това заболяване.

Самият ден -14 ноември,  е избран, защото това е рожденият ден на Фредерик Бантинг, който заедно с Чарла Бест през 1921 г. откриват животоспасяващото лечение за захарен диабет тип 1 – инсулина. Хроничното заболяване придобива мащабите на световна епидемия – от него страдат над 360 милиона души. Годишно 7 милиона души се разболяват от диабет, от тях 70 000 са деца. СЗО предвижда към 2030 г. над 500 милиона души да бъдат засегнати от диабет.

По данни на МДФ с диагностициран диабет в България живеят над 500 000 души.

Логото на Световния ден за борба с диабет е кръг, символизиращ живота и здравето, а синият цвят отразява небето- еднакво за всички нации. Синият кръг отразява обединението на Световната диабетна общност в отговор на диабетната пандемиа.

13.11.2019г.- „ПРАКТИЧЕСКО ЗАНЯТИЕ-ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ПОЖАР”

На 13 ноември 2019г. в СУ „Христо Ботев”-град Съединение се проведе практическо занятие „Евакуация при пожар”. Класните ръководители запознаха децата с някои практически основни правила, които трябва да се спазват задължително при възникване на ситуация на пожар.  Учениците се евакуираха след подаден сигнал за „Пожар” и съгласно плана за евакуация напуснаха по най-бързия начин училището. Бяха изведени на безопасно разстояние от сградата. Евакуацията беше успешно завършена.

07.11.2019г. -В ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ ПЛОВДИВ

„Любовта към родното – извор на мъдрост! Фолклор и фолклорна обредност! Какво знаем за традициите и фолклорната обредност в Пловдивския регион? “ – бяха въпросите, които провокираха учениците от Клуб по интереси „Българино, знай своя род и език!“ в СУ „Христо Ботев“ – град Съединение, с ръководител г-жа Ваня Ликова, на 07.11. 2019 година да посетят Етнографския музей в град Пловдив.

           Фолклорът е състояние на духа! Той е нещо наистина необикновено! В него е събрана философията на цял един народ – багри, шевици, песни, танци, бит, народопсихология. Фолклорът е връзката ни с миналото, настоящето и бъдещето като неизменна част от живота на българина.
           Съхранила се във времето и днес фолклорната обредност намира място в сърцата на всички ни. Необикновеното е, че традициите, почитани в миналото, са живи и в настоящето и въпреки робството народът ни е успял да ги запази, да ги почита  и да ги препредава на идните поколения.
            В този дух премина и посещението на децата от Клуба в една от най-емблематичните сгради на Стария град – Етнографския музей в Пловдив. С интерес слушахме изчерпателната беседа и разглеждахме многобройните експонати, разкриващи бита, традициите и обичаите на нашите предци. А пред една от витрините гледахме с умиление автентичните костюми от родния ни град Съединение, които и до днес се пазят в много от домовете на голямоконарци.
            Да обичат и пазят родното – това трябва да бъде една от основните човешки добродетели, които да възпитаваме у младите!

ГРАФИК НА ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ, ОБУЧАВАНИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ-ПЪРВА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПЪРВИ СРОК 2019/2020 ГОДИНА

01.11.2019-СПОРТЕН ПРАЗНИК „ДА ПОМНИМ НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!“

В чест на Деня на Народните будители в СУ „Христо Ботев“-град Съединение се проведе спортен празник.Този ден беше вълнуващ и емоционален за всички. С голямо въодушевление и радост учениците се състезаваха в щафетни игри, бягаха, откриваха ликовете на будителите, прочетоха стихотворенията им. За показаната бързина, ловкост и точност получиха награди и похвали.

01.11.2019- „ИНОВАЦИИ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС“

Колективът на СУ „Христо Ботев“-град Съединение премина обучение на тема „Иновативни техники при работа с ученици с рисково поведение и ученици, застрашени от отпадане“. Целта на обучението беше да  се запознаят участниците с най-новите изследвания и съвременното разбиране за училищен процес и рисково поведение на учениците. Обучението предложи и нови доказани методи, с които учителите ще могат да разпознават ранните признаци на рисково поведение на учениците и ще могат да използват подходящи инструменти за анализ на скритата динамика на емоции, чувства и събития, които стоят зад това поведение. Обучението започна с въведение в темата и уточняване на основните понятия. В обща дискусия с обсъждане участниците  се запознаха със съвременното разбиране за проблемно поведение и възможните причини, които водят до това. В среда на конфиденциалност лекторът представи и анализира казуси по действителни случаи от своята дългогодишна практика. Бяха представени няколко иновативни метода за работа в тези ситуации и богат инструментариум за работа на учителите за диагностика на ранните признаци на проблемни ситуации и рисково поведение.

01.11.2019 – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!

„УЧИТЕЛЯТ-СЪВРЕМЕННИЯТ БУДИТЕЛ“

ДЕНЯТ  НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ  – празник на духа, на родолюбието, на волята, на знанието и силата на мъдростта! Празник, дошъл от сърцата на българите в знак на благодарност и уважение към хората на духа, на перото, на книгата, към просветителите и борците за национално освобождение.

Денят на народните будители  беше отбелязан в СУ „Христо Ботев“-гр.Съединение с редица инициативи:

– С мотивиращи слова и стихове  учениците от  четвърти клас  с класен ръководител г-жа Цветелина Трайкова изнесоха спектакъл (открит  урок) под надслов „Учителят – съвременният будител“.  Четвъртокласниците посветиха силни думи на учителите:

„Учителят  е сила, смелост, красота!“

„Учителят е магия, дух, светлина!“

„Учителят е приятел и опора, доброта!“

„Учителят е бъдещето!“

С трепет и благодарност се обърнаха към Директора на училището-г-жа Спаска Ненчева, към своята класна, към учителя си в ГЦДО – г-жа Мина Сотирова, към учителя си по музика- г-жа Петя Арабаджийска и към другите учители с думите: „Ние винаги ще  помним Вас – пламъка на нашето начало! Ние винаги ще  помним Вас – основата, подкрепата, всяка хваната ръка!“

-Среща на ученици от клуб „Българино, знай своя род и език!“ с участници в Сдружение Голямоконарска чета на тема „Българското-извор на гордост! По стъпките на будителите!“

-Плакати с ликове и мисли на народните будители, изработени в часовете по Изобразително изкуство с г-жа Таня Балканска, украсиха училището.

-В часовете по Информационни технологии учениците от 8 клас създадоха презентации за празника в екипи, използвайки споделена среда.

Честит празник, съвременни будители!

01.11.2019-БЪЛГАРСКОТО-ИЗВОР НА ГОРДОСТ! ПО СТЪПКИТЕ НА БУДИТЕЛИТЕ!

В навечерието на Деня на народните будители по инициатива на г-жа Ваня Ликова-ръководител на Клуб по интереси „Българино знай своя род и език“ в СУ „Христо Ботев“-град Съединение, децата от клуба бяха гости на Сдружение „Голямоконарска чета“.

Във връзка с темата „Българското-извор на гордост! По стъпките на будителите!“, учениците, а и всички присъстващи на срещата, успяха да си отговорят на редица въпроси- Умеем ли да ценим и пазим българщината? , Кои са съвременните будители?, Какво кара младите-и малки, и големи, да вървят по стъпките на будителите?

Будителят се утвърждава в националната ни култура като фигура на действения човек-учител, писател, човек, който не се примирява с раболепието, с погазването на националната и социалната чест, с обругаването на езика, с пренебрегването на ценностите и духа български!

Свобода, вяра, език, чест-са лозунгите и до днес, които се издигат от хора, милеещи за българското!

Тези думи многократно се чуваха на срещата с четниците. Облечени в автентични костюми от голямоконарския край, униформи на четници, хайдути, затъкнали в поясите си пистолети и ками, държащи знамето на четата, мъжете разказваха на децата „приказката на духа“. История, минало, настояще и поглед към бъдещето обединяваха съзнанието, приковаваха вниманието и караха сърцето да тръпне при допир с различните оръжия, демонстрацията с тях, а звукът от черешовото топче кънтеше не само в ушите, но и в сърцата на всички!

Запалената искра на националната гордост, съхраняването, опазването на всичко, свързано с бурните дни на борбата за свобода, за традициите, за приемствеността ….., за славата…, с името на България на уста-стояха и разказваха мъжете от Голямоконарската чета, а в очите им светеше духът български.

Всички научихме много-не само за самата чета, за основаването ѝ, за дейността, гостуванията в различни населени места, но и за това-какво провокира участниците да са част от Сдружението. А именно-запазване, съхраняване и издигане на българщината, която трябва да е висша ценност за всеки истински българин!

В края на срещата рамо до рамо застанаха децата от Клуба и четниците, а г-жа Ваня Ликова пожела на всички „духът български да пребъде“ в душите и в делата на младите.

Само така ние можем да бъдем горди потомци на нашите предци!

Да ни е честит Денят на будителите!

28.10.2019-ПО СТЪПКИТЕ НА ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРИ!

„Три  отмайващи града с невероятна атмосфера и дух…“ Така определят  Карлово, Сопот и Калофер след днешната вълнуваща екскурзия учениците от  втори, трети  и четвърти клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение.

Като горди потомци на велики българи, нашите деца с голям интерес  слушаха увлекателните беседи и с нестихващ интерес разглеждаха всеки експонат.

Екскурзията създаде много незабравими и положителни емоции.

Щастливи, обогатени с история, почерпена от извора, учениците ни  се завърнаха горди от красотата на българската природа и нейното велико историческо минало.

28.10.2019-СПОРТУВАМЕ С УСМИВКИ ЗА ЗДРАВЕ

17.10.2019- „БЪДИ ВОЙНИК“

На 17 октомври 2019г. учениците от IX и Х клас на СУ „Христо Ботев“-гр.Съединение посетиха град Пловдив, където се проведе кампанията „Бъди войник“. „Бъди войник“ се организира за първи път, като събитията започват от февруари в Стара Загора и ще завършат през ноември във Велико Търново. Планирани са общо 31 информационни борси, на които се представят всички видове въоръжени сили в БА, Военна полиция, Гвардията и Силите за специални операции. Учениците наблюдаваха демонстрации на полети с изтребители, вертолети, транспортен самолет „Спартан“, както и демонстрации на способностите на Силите за Специални операции, което включва  неутрализиране на терористи, стрелба с маркиращи боеприпаси и парашутни скокове. Посещението на учениците  е свързано с часовете по военно обучение, които задължително са включени в образователния процес от няколко години насам.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители, На 16 октомври 2019г. (сряда)  от 17.30 часа в сградата на Начален етап и в Централната сграда на СУ „Христо Ботев“-град Съединение ще се състои   РОДИТЕЛСКА СРЕЩА за ПГ и I-XII клас! ЗАПОВЯДАЙТЕ!

09.10.2019г.-4 КЛАС НИ ПОДАРЯВАТ УСМИВКИ С ПЕСЕН, ТАНЦ И СТИХ

Във връзка с Международния ден на  музиката, Деня на българската поезия и Деня на усмивката учениците от 4 клас   на СУ „Христо Ботев“-град Съединение с класен ръководител г-ца Цветелина Трайкова изнесоха емоционален спектакъл. Четвъртокласниците пееха, танцуваха, рецитираха и с примера си показаха колко въздействащо,  вдъхновяващо и извисено е всяко дете, ценящо красивата музика и вълшебните стихове.

Учениците от четвърти клас сърдечно благодарят на г-жа Петя Арабаджийска за песента, която подготвиха заедно, на  г-жа Таня Балканска- за магията в стихове, които им  подари за  празника, на г-жа Цветелина Трайкова, която им посвети две от своите стихотворения, танците и топлите думи, и на Стоица Дългърски, който е част от всички изяви на  учениците и услужливо помага за музикалното и сценичното оформление.

Поздравления, цветни, музикални и  усмихнати четвъртокласници!

09.10.2019-„ДА СМЕ ПО-ДОБРИ!“

СУ „Христо Ботев“-град Съединение активно си сътрудничи с МКБППМН- град Съединение с цел осъществяване на дейности, насочени към превенция на насилието, тормоза и агресията в училище и осигуряване на добра и безопасна училищна среда на обучение и възпитание на учениците.  Стартираме съвместните инициативи през новата учебна 2019/2020 година с лекции по класове, изнесени от г-жа Божанка Камарска-обществен възпитател към МКБППМН и дългогодишен учител в нашето училище. На 9 октомври 2019г. г-жа Камарска гостува на ученицте от 5 Б клас с класен ръководител г-жа Борислава Енчева и представи по забавен и заинтригуващ начин темата „Поведение вкъщи и в обществото. Агресията в училище и на улицата.“

ДА БЪДЕ БЛАГОСЛОВЕНА, ПОЛЗОТВОРНА И УСПЕШНА НОВАТА УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА!

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 1 СРОК 2019/2020 ГОДИНА   ЗА 1-4 КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 1 СРОК 2019/2020 ГОДИНА   ЗА 5-7 КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 1 СРОК 2019/2020 ГОДИНА   ЗА 8-12 КЛАС

 

13.09.2019-МЛАДИТЕ ОГНЕБОРЦИ ОТБЕЛЯЗВАТ ДЕНЯ НА ПОЖАРНИКАРИТЕ

На 13 септември 2019г. учениците от клуб „Млад огнеборец“ при СУ „Христо Ботев“-град Съединение заедно с ръководителя си г-жа Николинка Иванова взеха участие в демонстрациите по повод професионалния празник на  пожарникарите и спасителите, които се проведаха в центъра на града.

Честит празник! Продължавайте все така с професионализъм да изпълнявате благородната си мисия в защита на населението!

СПИСЪК

с необходимите Учебни помагала за 5 и 6 клас

през учебната 2019/2020 година

УЧЕБНИЦИ ЗА 6 И 7 КЛАС
Ученици от 6 и 7 клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение,
На 11 септември 2019г. (сряда) от 9.00 часа в централната сграда на училището ще ви бъдат раздадени комплектите с учебници за новата учебна година в присъствието на класните ръководители.
Пътуващите ученици ще получат учебниците си на 16.09.2019г. (ако нямат възможност да присъстват).

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители на петокласници на СУ „Христо Ботев“-град Съединение,

На 09.09.2019г. /понеделник/ от 17.30 часа в централната сграда ще бъде проведена първата организационна РОДИТЕЛСКА СРЕЩА! ЗАПОВЯДАЙТЕ!

05.09.2019-ПРАЗНИК НА ГРАДА

5 септември 2019.г -50 години от обявяването на село Голямо Конаре за град Съединение.Град със славно минало, оставил белег в историята на България с четата на Чардафон Велики, Недялка Шилева и още много дейци на Съединението.Град на родолюбиви голямоконарци, съхранили  българския дух, местните обичаи и традиции.Честит празник, съграждани!

5 септември 2019г.-134 години от Съединението на България!Съединението на Княжество България с Източна Румелия е  велико дело в нашата история.  Дело, допринесло за гордостта да се чувстваме българи-единни и сплотени.   То показва способността ни да браним онова, което обичаме, независимо каква е неговата цена. ази любов се измерва в саможертвата за всичко скъпо, бащино и родно.  Саможертва, оставила горещи отпечатъци в душите и сърцата на хората.

На 3 септември 2019г. Празникът на децата на град Съединение стартира на новите спортни площадки на СУ “Христо Ботев” с футбол, народна топка и състезания с велосипеди.

04.09.2019-МЛАДИ РОДОЛЮБЦИ ОТ СЕЛО КРАСНОВО НА ГОСТИ НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“

На 4 септември 2019г. Клуб „Млади възрожденци“ при СУ „Христо Ботев“-град Съединение с ръководител г-жа Дора Кошева, съвместно с Общински Комитет „Васил Левски“ и г-н Кръстю Манчев посрещнаха ученици от Клуб „Млади родолюбци“ към ОбУ „Христо Ботев“- с.Красново с ръководител г-н Александър Галунски и директор г-жа Йонка Марковска. Обмениха идеи за съвместна дейност и предстоящи общи инициативи. Директорът на СУ „Христо Ботев“-г-жа Спаска Ненчева приветства гостите с пожелание за успешна нова учебна година, децата разгледаха отличната материална база с просторните класни стаи. Младите родолюбци се запознаха със 180-годишното образователно дело в град Съединение чрез специално подготвена презентация от г-н Стоян Енчев и г-жа Борислава Енчева. Своите впечатления от гостуването си родолюбците записаха в летописната книга на училището ни.