За нас

ДОБРЕ ДОШЛИ

В ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА

СУ „ХРИСТО БОТЕВ“

ГРАД СЪЕДИНЕНИЕ 

СУ „Христо Ботев“ се намира в град Съединение, област Пловдивска,

община Съединение.

 ул. „Баба Исака Скачкова“ №3          тел. 359 318 22032       

e-mail:sou_saedinenie@abv.bg 

 www.sou-saedinenie.com   

НИЕ имаме СТРАТЕГИЯ

НИЕ – Стимулираме и мотивираме  учениците да мислят и изразяват свободно своето мнение.

НИЕ – Стимулираме учениците да учат и работят с убеждението, че вършат нещо полезно за себе си , за училището и за обществото.

 НИЕ – Стимулираме и развиваме творческия потенциал на учениците.

НИЕ – Издигаме качеството на обучение по общообразователните и профилираните учебни дисциплини.

 НИЕ – Засилваме компютърната подготовка на ученика, за да е постоянно в ритъма на модернизираните съвременни информационни технологии.

Поставили сме си ЦЕЛИ

ДА формираме самодисциплина у учениците, за да постигнат хармония в общуването със себе си и със света. ДА изградим у учениците личности, които да се реализират успешно, и да продължат да се развиват в синхрон със законите на природата и ценностите на обществото. ДА овладеем знанията и уменията на учениците и да ги развием творчески и идейно. ДА разширим подготовката на учениците, предлагайки им засилено обучение на профилирани предмети и съвременни информационни технологии. ДА издигнем още качеството на учебно – възпитателния процес .