Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система

СТРАТЕГИЯ за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020)

 

ОБРАЗЦИ И ФОРМУЛЯРИ 2019/2020 ТУК

ОТЧЕТ АНАЛИЗИ

Отчет анализ за изпълнение на УП в СУ „Христо Ботев“-гр.Съединение към 28.06.2019г.

Отчет анализ за изпълнение на УП в СУ „Христо Ботев“-гр.Съединение към 06.02.2019г.

Отчет анализ за изпълнение на УП в СУ „Христо Ботев“-гр.Съединение към 28.06.2018г.

Отчет анализ за изпълнение на УП в СУ „Христо Ботев“-гр.Съединение към 10.02.2018г.

Отчет анализ за изпълнение на УП в СУ „Христо Ботев“-гр.Съединение към 30.06.2017г.

Отчет анализ за изпълнение на УП в СУ „Христо Ботев“-гр.Съединение към 10.02.2017г.

Отчет анализ за изпълнение на УП в СОУ „Христо Ботев“-гр.Съединение към 30.06.2016г.

Отчет анализ за изпълнение на УП в СОУ „Христо Ботев“-гр.Съединение към 30.01.2016г.

Отчет анализ за изпълнение на УП в СОУ „Христо Ботев“-гр.Съединение към 30.06.2015г.

Отчет анализ за изпълнение на УП в СОУ „Христо Ботев“-гр.Съединение към 30.01.2015г.