Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от уязвими групи и етническите малцинства

През  учебната 2016/2017 година започнахме да работим по НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ  ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА.

През 2019/2020г. продължаваме да работим по нея.

2019/2020

ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА 2019/2020

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

01.11.2019 – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!

„УЧИТЕЛЯТ-СЪВРЕМЕННИЯТ БУДИТЕЛ“

ДЕНЯТ  НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ  – празник на духа, на родолюбието, на волята, на знанието и силата на мъдростта! Празник, дошъл от сърцата на българите в знак на благодарност и уважение към хората на духа, на перото, на книгата, към просветителите и борците за национално освобождение.

Денят на народните будители  беше отбелязан в СУ „Христо Ботев“-гр.Съединение с редица инициативи:

– С мотивиращи слова и стихове  учениците от  четвърти клас  с класен ръководител г-жа Цветелина Трайкова изнесоха спектакъл (открит  урок) под надслов „Учителят – съвременният будител“.  Четвъртокласниците посветиха силни думи на учителите:

„Учителят  е сила, смелост, красота!“

„Учителят е магия, дух, светлина!“

„Учителят е приятел и опора, доброта!“

„Учителят е бъдещето!“

С трепет и благодарност се обърнаха към Директора на училището-г-жа Спаска Ненчева, към своята класна, към учителя си в ГЦДО – г-жа Мина Сотирова, към учителя си по музика- г-жа Петя Арабаджийска и към другите учители с думите: „Ние винаги ще  помним Вас – пламъка на нашето начало! Ние винаги ще  помним Вас – основата, подкрепата, всяка хваната ръка!“

-Среща на ученици от клуб „Българино, знай своя род и език!“ с участници в Сдружение Гоямоконарска чета на тема „Българското-извор на гордост! По стъпките на будителите!“

-Плакати с ликове и мисли на народните будители, изработени в часовете по Изобразително изкуство с г-жа Таня Балканска, украсиха училището.

-В часовете по Информационни технологии учениците от 8 клас създадоха презентации за празника в екипи, използвайки споделена среда.

Честит празник, съвременни будители!

28.10.2019-ПО СТЪПКИТЕ НА ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРИ!

„Три  отмайващи града с невероятна атмосфера и дух…“ Така определят  Карлово, Сопот и Калофер след днешната вълнуваща екскурзия учениците от  втори, трети  и четвърти клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение.

Като горди потомци на велики българи, нашите деца с голям интерес  слушаха увлекателните беседи и с нестихващ интерес разглеждаха всеки експонат.

Екскурзията създаде много незабравими и положителни емоции.

Щастливи, обогатени с история, почерпена от извора, учениците ни  се завърнаха горди от красотата на българската природа и нейното велико историческо минало.

28.10.2019-СПОРТУВАМЕ С УСМИВКИ ЗА ЗДРАВЕ

09.10.2019г.-4 КЛАС НИ ПОДАРЯВАТ УСМИВКИ С ПЕСЕН, ТАНЦ И СТИХ

Във връзка с Международния ден на  музиката, Деня на българската поезия и Деня на усмивката учениците от 4 клас   на СУ „Христо Ботев“-град Съединение с класен ръководител г-ца Цветелина Трайкова изнесоха емоционален спектакъл. Четвъртокласниците пееха, танцуваха, рецитираха и с примера си показаха колко въздействащо,  вдъхновяващо и извисено е всяко дете, ценящо красивата музика и вълшебните стихове.

Учениците от четвърти клас сърдечно благодарят на г-жа Петя Арабаджийска за песента, която подготвиха заедно, на  г-жа Таня Балканска- за магията в стихове, които им  подари за  празника, на г-жа Цветелина Трайкова, която им посвети две от своите стихотворения, танците и топлите думи, и на Стоица Дългърски, който е част от всички изяви на  учениците и услужливо помага за музикалното и сценичното оформление.

Поздравления, цветни, музикални и  усмихнати четвъртокласници!

09.10.2019-„ДА СМЕ ПО-ДОБРИ!“

СУ „Христо Ботев“-град Съединение активно си сътрудничи с МКБППМН- град Съединение с цел осъществяване на дейности, насочени към превенция на насилието, тормоза и агресията в училище и осигуряване на добра и безопасна училищна среда на обучение и възпитание на учениците.  Стартираме съвместните инициативи през новата учебна 2019/2020 година с лекции по класове, изнесени от г-жа Божанка Камарска-обществен възпитател към МКБППМН и дългогодишен учител в нашето училище. На 9 октомври 2019г. г-жа Камарска гостува на ученицте от 5 Б клас с класен ръководител г-жа Борислава Енчева и представи по забавен и заинтригуващ начин темата „Поведение вкъщи и в обществото. Агресията в училище и на улицата.“2018/2019

ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА 2018/2019

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 2018/2019

22.04.2019г. –ОТКРИТ УРОК В ПГ ЗА ВЕЛИКДЕН

На  22 април 2019г. се  проведе открит урок в Подготвителна група на  тема „Великден. Християнски и български празници (Вход Господин)“.  Децата възпроизведоха сцена от посрещането на Исус Христос, а след това апликираха пъстра кошница с яйца. Гости бяха Кметът на Община Съединение г-н Атанас Балкански и Директорът на училището – г-жа Спаска Ненчева, които поздравиха децата, присъстващите родители, учители и класния ръководител г-жа Таня Лулкина за вълнуващия урок. Пожелаха им да посрещнат Великден със здраве, мир и доброта във всяко семейство.

15.04.2019-МКБППМН С БЕСЕДА ВЪВ ВТОРИ КЛАС

Учениците от 2 клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение с класен ръководител г-жа Николинка Генчева в Час на класа посрещнаха г-жа Божанка Камарска- обществен възпитател към МКБППМН при Община Съединение. Тя  изнесе лекция с презентация на тема: „Спазвам правила и последици от моите действия“

10.04.2019г.-„АЗБУКА НА НАРКОТИЦИТЕ“

На 10 април 2019г. в час на класа с мултимедийна презентация г-жа Божанка Камарска-обществен възпитател към МКБППМН  представи темата „Азбука на наркотиците“ пред учениците от 5 Б клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение.

09.04.2019г.-БЕСЕДА ОТ МКБППМН В 4 Б КЛАС

На 9 април 2019г.  г-жа Божанка Камарска-обществен възпитател към МКБППМН изнесе  беседа в  4 Б  клас на тема: Живот сред другите – правила и отговорности.

09.04.2019г.-ЗДРАВНИ БЕСЕДИ В 4А и 4Б КЛАС

В час на класа г-жа Таня Дългърска-медицинска сестра в СУ „Христо Ботев“-град Съединение, изнесе здравни беседи на тема „Пубертет“. Учениците от 4а и 4б клас научиха какво представлява пубертетът, кои са причините за неговото настъпване, какви промени настъпват в телесното и психическото развитие, какви отклонения може да се наблюдават в развитието.Също така разбраха какво е акне и какви са причините за неговата поява в тази възраст.

08.04.2019г.-КУКЛЕН ТЕАТЪР ОТ МКБППМН ЗА УЧЕНИЦИТЕ НИ

На 8 април 2019г. учениците от  начален етап на СУ „Христо Ботев“-град Съединение имаха изключително удоволствие да се насладят на представлението „Котаракът с/в чизми“ и на тримата талантливи артисти от куклен татър „ГЕОРГИ МИТЕВ – ЖОРО“- Ямбол. Театърът е осигурен от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) – Съединение.Постановката е съвременен вариант на класическата приказка. Посоката на „себередактиране“ режисьорът прославил Ямболския куклен театър по света с постановката „Гиньол“ осъществява с актуализация и осъвременяване на приказката, редуциране на текста до най-необходимите реплики и съчетаването им с активно действие и прекрасно разиграване на куклите.

02.04.2019г.-ПРАЗНИК НА КНИГАТА

Във  връзка с 2 април – Световен ден на детската книга, учениците от  начален етап  на СУ „Христо Ботев“-град Съединение организираха литературно четене.

Всеки клас организира свой малък празник на  книгата, като любителите на четенето представиха любимите си четива и книги.

Част от учениците подготвиха илюстрации по някои от  произведенията, други пък показаха умения да разказват за любимите си  герои и да съчиняват истории с тях.

Пожелаваме на учениците от начален етап да продължават да четат с интерес и нека книгите отворят за тях нови,  по-добри светове!

28.03-2019-ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП

Учениците от  начален етап на СУ „Христо Ботев“-град Съединение участваха в литературно четене. Гост на събитието беше авторката Жени Лечева, която  представи  две  от книгите си.

Учениците с изключителен интерес се запознаха с нови герои  и случки, забавляваха се и си  пожелаха и те  да се  научат да пишат и разказват толкова увлекателно.

20.03.2019г.-С ЛЮБОВ КЪМ ПОЕЗИЯТА…

Във връзка с 21 март- „Световен ден на поезията“, и по повод честванията на 50-годишен юбилей на град Съединение, „Народно Читалище Съединение 1875“ организира ежегоден конкурс за най-добър рецитатор, който се състоя в Пленарна зала на Община Съединение на 20 март 2019г.

Темата на  рецитала тази година беше „Стихове на местни автори“.

Учениците на СУ „Христо Ботев“-град Съединение се представиха  забележително и журито ги награди за отличните рецитаторски умения.

Поздравления!

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!

Отново е 1-ви март!

Един  от  онези  празници, носещ топлина и създаващ толкова усмивки!  Именно  това пъстроцветно и пролетно настроение ни донесе и чудесното тържество на  учениците  от  първи клас  на СУ „Христо Ботев“-град Съединение с учители Анка Арабаджийска и Лиляна Попова. По покана на първокласниците и учителите им участие взеха и третокласничките  Петя и Цвети. С песен и стихотворение поздравиха и децата от ПГ.

Учениците от начален етап подготвиха изложба от  ръчно изработени мартеници.

Празникът приключи с традиционно прескачане на  огън  за  здраве, в което се включиха ученици, учители и родители.

11.01.2019-„БЛАГОДАРЯ!“

Във  връзка със Световния ден  на  думата  БЛАГОДАРЯ /International   Thank you day/, учениците от  3 клас   на СУ „Христо Ботев“-град Съединение с класния си ръководител г-жа Цветелина Трайкова изготвиха сърца и усмихнати човечета, надписани с „Благодаря!“ на  различни  езици.

Поднесоха благодарствени  писма на  своите учители. Също  така изрисуваха картички за  своите  родители, в които им благодарят. Изработиха и табло, като  изписаха на кого и на какво благодарят…А дъската в класната стая беше изпълнена с още благодарности от сърце.

Прекрасни! Поздравления!

13.11.2018-И НЕКА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ДА БЪДЕМ ДОБРИ!

Днес е Световният ден на добротата (със символ сърце) и  учениците от първи, втори и трети клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение го отбелязаха символично, но с голямо желание.

Всички ученици  рисуваха  и  подаряваха  сърца. Учениците  от първи клас изработиха сърца от пластелин.

Третокласниците изготвиха и си размениха тематични пожелания, които с усмивка нарекоха „Късметчета от добрата“.

Учениците от втори и трети клас украсиха дъските си по повод празника!

Сред многото позитивни емоции и хубави думи, които днес ученици и учители си  казаха, най-топло сякаш звучеше „И нека не забравяме да бъдем добри!“…

22-26.10.2018-НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

30.10.2018-СЪСТЕЗАНИЯ В СЕДМИЦАТА НА ЧЕТЕНЕТО

В Националната седмица на четенето се включиха и учениците от 5, 6 и 7-ми клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение. В часовете по Български език и литература бяха проведени състезания:

В 5 клас- за най-добър четец на приказка или любим момент от книга

В 6 клас- за най-бързо и правилно справил се при писане на диктовка на откъс от разказа „Косачи“ на Елин Пелин

В 7 клас- за най-добър разказвач на приказка.

Победителите получиха за награда книга, поздравления от преподавателите си по БЕЛ и нашите адмирации. Браво!

26.10.2018г.-ПРИКАЗКИ С РОДИТЕЛИ -2 клас

На 26.10.2018г.  във връзка с Националната седмица на четенето  Надя Попова и Гинка Иванова – майки на второкласници,  прочетоха интересни  приказки на учениците от 2 клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение. Децата слушаха с интерес. След това майките почерпиха децата с вкусни лакомства,  собственоръчно направени.

26.10.2018г.-„МАМА ЧЕТЕ  УВЛЕКАТЕЛНО- И АЗ ЩЕ МОГА КАТО НЕЯ!“

Първокласниците на СУ „Христо Ботев“-град Съединение се включиха в Националната седмица на четенето като поканиха за гости-своите родители, които им прочетоха увлекателни приказки, придружени с илюстрации. Децата обещаха да се научат да четат толкова добре, колкото и родителите им.

26.10.2018г. – ОБЛОЖКИ ЗА ЛЮБИМИТЕ КНИЖКИ

В последния ден от Националната седмица на ченето учениците от трети клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение изработиха  обложки за своите книги. По покана на класа, гост на учениците от трети клас бе Иванка Терзийска- леля на ученичката Цвети Средева, която им прочете интересно произведение.  Повлияни от вълнуващата история в четенето се включиха и самите ученици.

В Националната седмица на четенето учениците от 6 и 7 клас на  СУ „Христо Ботев“ се включиха с изработване на пъстроцветни книгоразделители в часовете по Изобразително изкуство с г-жа Таня Балканска. Учениците с усмивка и настроение, с много труд, старание и фантазия изрисуваха книгоразделителите, които са подредени в изложба в централната сграда на училището. Закачливи, забавни и интересни са творенията на децата. С тях ще могат да отбелязват до къде са стигнали в прочита на любимите си книжки и задължителната училищна литература.

На 24.10.2018г. учениците от 3 клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение прочетоха увлекателни произведения на учениците от 1 клас. Заедно учениците извеждаха поуки от текстовете. Първокласниците, вълнуващо разказваха по картинки. Третокласниците задаваха гатанки на първокласниците, които от своя страна отговаряха с усмивка. Вълнуващата среща завърши с весела песен и пожелание никога да не стихва желанието за покоряване на нова книга.

На 24.10.2018г. второкласниците на СУ „Христо Ботев“-град Съединение посетиха библиотеката в НЧ „Съединение 1875“, където четоха увлекателни и интересни приказки.

Във връзка с Националната седмица на четенето  на 23.10.2018г. учениците от ГЦДО 4 клас прочетоха увлекателни приказки на учениците от ГЦДО 1 клас. Подариха им своите книжки до момента, в който и те ще започнат да сричат. Срещата на четвъртокласници с първокласници беше емоционална и вълнуваща.


2017/2018

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 2017/2018

ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА 2017/2018

02.04.2018-„ВЕЛИКДЕНСКИ КОШНИЧКИ“

Учениците от Арт клуб “Вълшебства“ с ръководител г-жа Мария Баева изработиха кошнички за Великден, с които направиха изложба пред класната стая. Браво!

02.04.2018-„МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТСКАТА КНИГА“

На 2 април отбелязваме Международния ден на детската книга. Началото му е през далечната 1967 г. и съвпада с рождения ден на датския писател Ханс Кристиан Андерсен (1805-1875 г). Първокласници на СУ „Христо Ботев“-град Съединение заедно с класния си ръководител г-жа Николинка Генчева посетиха Библиотеката при НЧ „Съединение 1875“.  Г-жа Марияна Килимперова и г-жа Запрянка Тафрова им прочетоха любими детски приказки.

18.01.2018-НА АТАНАСОВДЕН В ЦЪРКВАТА

На 18 януари 2018г. учениците от начален етап на СУ «Христо Ботев»-град Съединение посетиха храма „Свети Атанасий” по повод християнския празник Атанасовден. Отец Атанас разказа на децата за празника, благослови ги, а те запалиха свещичка за здраве и благополучие.

14.01.2018г.-МЕСТЕН ОБИЧАЙ „КУДИ“

И тази година традиционно възпитаници на СУ „Христо Ботев“ взеха участие в местния обичай „Куди“. Поздравления, сурвакари!

11.01.2018г.-БЛАГОДАРЯ!

Учениците от III клас, включени в групата за целодневна организация на учебния ден с учител г-жа Галина Дингилева, отбелязаха Световния ден на думата „Благодаря “ – 11 януари. В заниманията по интереси те проведоха беседа и споделиха мнения защо е нужно да сме благодарни,  а накрая изработиха и плакат на благодарността. Браво! Пожелаваме ви често да чувате и употребявате  думата „Благодаря“.2016/2017

Презентация за участието на ученици от етнически малцинства в училищния живот на СУ „Христо Ботев“-град Съединение. Презентацията е предназначена за популяризиране  в Националната седмица 24-28 октомври 2016г. на работата и дейностите на СУ „Христо Ботев“ с деца и ученици от уязвими групи. тук


Училищна програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца от уязвими групи 2016/2017

Основната концепция на Училищната програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца от уязвими групи е залегнала в приобщаващото образование – всяко дете има право на достъп до качествено образование в общообразователната училищна система и е способно да учи.

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА 24-28 ОКТОМВРИ 2016Г.

ОТКРИТ УРОК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ЧЕТВЪРТИ КЛАС

На 4 май 2017г. г-жа Тодорка Караиванова-старши учител по английски език, изнесе открит урок в IV клас на тема: „Quiz:’Do you know your country?“

На урока присъстваха: г-жа Кичукова-директор на СУ „Христо Ботев“,учители от начален етап и родители.

Темата на урока беше: „Познаваш ли твоята страна?“ Учениците се представиха много добре и показаха знания както по Английски език, така и по Човекът и обществото. С голям интерес изгледаха мултимедийната презентация подготвена от г-жа Караиванова, отговаряха на въпроси за забележителностите в нашата страна и ги показваха на картата на България.

Показаха знания за степенуване на прилагателни имена.

Браво на четвъртокласниците!

Поздравления за г-жа Караиванова, която осъществи интересния интерактивен открит урок по Английски език!

10.03.2017-„НЕ НА АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ“

Учениците от ПИГ – начален етап изгледаха специално подготвена презентация на тема „Не на агресията в училище!“ Те са запознаха с причините за агресия сред учениците и начините за справяне с нея. Презентацията провокира и дискусия между учениците и техните учители, в които всички заедно достигнаха до извода „Да бъдем позитивни, а не агресивни!“

30.01.2017-„МЛАДИТЕ ВЪЗРОЖДЕНЦИ И МЕСТНИТЕ ОБИЧАИ“

Учениците от клуб „Млади възрожденци“ се запознаха със зимните народни празници и обичая „Куди“. Нарисуваха сурвакарите с мъжка народна носия, която е автентична за град Съединение. Целта на занятието е учениците да изучат историята и традициите на родния край и богатото му културно наследство.  Клубът е сформиран по проект „Твоят час“ с ръководител г-жа Маша Енчева и с целева група- учениците от начален етап.

„ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!“

За днешния празник- 1 март- учениците от начален етап на СУ „Христо Ботев“-гр.Съединение направиха изложба от собственоръчно изработени мартенички. Децата от първи клас бяха организатори на тържеството, в което с рецитал  посрещнаха Баба Марта. В този ден на много места се гонят змии и гущери, като се палят огньове, обикаля се двора с дрънкане на метални предмети и наричания . Традиционно ученици и учители на нашето училище  прескачаха огън.

В Арт клуб „Вълшебства“ (сформиран по проект „Твоят час“) с ръководител г-жа Галина Дингилева днес тематично се състоя работилничка за мартеници. В нея се включиха учители и ученици от ПИГ – начален етап. Всички те изработиха мартенички и картички за празника.

Учениците от ПИГ III клас с учител г-жа Милена Семерджиева се подготвиха за празника и със сръчните си ръчички изплетоха пъстри мартенички.

В Централната сграда на училището по инициатива на Комисията по гражданско, здравно и интеркултурно образование  и със съдействието на Ученическия комитет към училището, се проведе тържество, в което беше разказана легендата за мартеницата, учениците закичиха „дървото на мартениците“ и с настроение играха право хоро.

Доброволците от Клуб „Единство“-Съединение към БМЧК, част от които са ученици в СУ „Христо Ботев“-град Съединение, закичиха мартеници на всички ученици и учители в училището.

Всички ученици и учители получиха персонален подарък- мартенички от МКБППМН при Община Съединение, за което сърдечно благодарим!

31.01.2017-„МЛАДИТЕ ВЪЗРОЖДЕНЦИ ПОЧИТАТ ХРИСТО БОТЕВ“

На 31 януари 2017г. младите възрожденци проведоха занятие пред своите родители, посветено на Христо Ботев. Учениците с голямо желание рецитираха стихове и разказваха за този велик българин – патрон на нашето училище и герой-дал живота си за свободата на България. Поздравления!

23.01.2017-„БДП В ПИГ“

„Презентациите са интересни -с тях правилата за движение са лесни!“

Под това мото – гледайки презентация по БДП с много картинки, забавни въпроси и гатанки, второкласниците в ПИГ начален етап усвояват правилата за безопасно движение по пътя в следобедните си занимания.

20.01.2017-„КУДИ 2017“

На 20 януари 2017г. СУ „Христо Ботев“-град Съединение посрещна с настроение младежите-сурвакари в тазгодишния местен обичай „Куди“, част от които са ученици в нашето училище. Продължавайте все така да съхранявате и предавате традицията на града ни! Поздравления за всички сурвакари!

СНЕЖНИ ИГРИ В ПИГ

Учениците от ПИГ – начален етап превръщат всеки петък в малък празник,  заради настъпващите почивни дни. А в изминалия петък си организираха снежни игри на двора.

“My Mondays”

Четвъртокласниците на СУ „Христо Ботев“-град Съединение изработиха в часовете по Английски език с преподавател г-жа Тодорка Караиванова проекти на тема „Моите понеделници“. В проектите си учениците разказаха как планират един свой делничен ден, в който са на училище. Проектите послужиха за затвърждаване по по-разнообразен начин на изучените в часовете граматични норми за употреба на сегашно просто време, предлог „at”, назоваване на часа. Поздравления!

22.12.2016г.- “ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИЦИ“

На 22 декември 2016г. се проведе занятие на младите полицаи от СУ „Христо Ботев“-град Съединение на тема „Християнски празници“. За целта полицаите посетиха църквата „Свети Атанасий“ в град Съединение, където отец Атанас им разказа за Рождество Христово. Той им пожела здраве и благополучие за тях и семействата им през новата 2017 година.

23.12.2016г. – КОЛЕДНО МАСКАРАДНО ПАРТИ В ПИГ

Днес учениците от ПИГ – 1-4 клас и техните учители организира коледно парти с  маски. Всички много се забавляваха и се настроиха празнично за предстоящата ваканция!

22.122016г.- „ЗАЕДНО УЧИМ, ИГРАЕМ И СЕ ВЕСЕЛИМ“

22.12.2016г.- ПОСЕЩЕНИЕ НА УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА

В изпълнение на училищния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за повишаване на грамотността, учениците от  IIIA и IIIБ клас посетиха училищната библиотека. Г-жа Ваня Ликова запозна учениците с реда в библиотеката.

21.12.2016г.- „ГОЛЕМИ ЧЕТАТ НА МАЛКИ“

В изпълнение на училищния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за повишаване на грамотността, учениците от  IIIA   и IIIБ клас четоха интересни приказки на учениците от IA и IБ  клас. Първокласниците ги слушаха с интерес и им показаха колко добре четат вече.

Четвъртокласниците гостуваха на децата от ПГ и им четоха Коледни приказки. За да благодарят на по-големите каки и батковци, децата ги поздравиха с молитва.

21.12.2016г. -В СТРАНАТА НА ПРИКАЗКИТЕ

В изпълнение на училищния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за повишаване на грамотността, учениците от ПИГ III клас с ръководител г-жа Милена Семерджиева създадоха кът на приказните герои като изработиха табло.

20.12.2016-„ВЗЕМИ, ПРОЧЕТИ, ВЪРНИ“

В изпълнение на училищния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за повишаване на грамотността, Пътуващото сандъче дойде и при третокласници. Събрало в себе си съвременни детски книги, не спира своята обиколка из СУ „Христо Ботев“, гр. Съединение. Учениците от IIIA и IIIБ клас с класни ръководители г-жа Анка Арабаджийска и г-жа Лиляна Попова четоха книжките от „Пътуващото сандъче“ . С голям интерес, любопитство и с много истински усмивки, децата задаваха въпроси и изказваха мнение за разглежданите книги. Всяко от децата си избра книга, която му хареса след направените анотации от класните ръководители. Книгите са с красиви илюстрации и много интересно съдържание. Благодарим за честта да се включим в тази интересна за децата инициатива!

20.12.2016-ПЪТУВАЩОТО САНДЪЧЕ ПРОДЪЛЖАВА ОБИКОЛКАТА СИ!

Пътуващото сандъче с книжки пристигна и при учениците от ПИГ III клас с учител Милена Семерджиева. Децата с интерес разгледаха книгите в него и оставиха свои, които да отпътуват към следващата група ученици.

19.12.2016-КОЛЕДЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР

На 19.12.2016г. СУ „ХРИСТО БОТЕВ“-град Съединение инициира КОЛЕДНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ –
„ДА ПОМОГНЕМ НА ДЕЦАТА НА ХИТРИНО“, като организира КОЛЕДЕН БАЗАР.
Ние всички се присъединихме към много училища в България, които ще помогнат на Хитрино именно чрез традиционните коледни базари. Събраните средства от коледния базар и дарителска кампания ще бъдат преведени по сметката на СУ „Д-р Петър Берон“ в Хитрино.
Благодарим на всички, които подадоха ръка, показаха своята добрина, човечност и съпричастност и се включиха в базара и благотворителната кампания!

21.11.2016г.-„ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО“

На 21 ноември 2016г. в църквата „Свети Атанасий“ учениците от начален етап на СУ „Христо Ботев“-град Съединение посрещнаха празника на християнското семейството сплотени и всички заедно-с учители, родители и гости. Направиха възстановка на „Въведение Богородично“- денят, когато невръстната Мария, обречена на Бога от родителите си Йоаким и Анна, преди да се роди още, само на три години била въведена в Йерусалимския храм.

17.11.2016г.- „Пътуващо сандъче“

СУ „Христо Ботев“-град Съединение се включи в проекта на Българската библиотечно-информационна асоциация, наречен „Пътуващи сандъчета“. Неговата идея е съвременни детски книги да пътуват из библиотеки и училища в цялата страна, да останат на разположение на читателите за определен период от време, а след това да продължат към следващото населено място. Сандъчетата „пътуват“ на щафетен принцип , наречен „Читателска щафета“ и по този начин детски книги на съвременни автори достигат до деца от малки населени места.

„Пътуващия гост“ първи в нашето училище посрещнаха учениците в ПИГ – II клас. Вълнението и емоцията от срещата с новите книги и нетърпението да бъдат прочетени бяха неописуеми!

Сандъчето с книги ще остане на разположение на учениците от начален етап до средата на януари.

04.11.2016г.- МИНУТИ ЗА ТАЛАНТИ!

На 4 ноември 2016г.  изключително забавни и зареждащи бяха часовете по Занимания по интереси в ПИГ  в СУ „Христо Ботев“-град Съединение. Учениците, заедно със своите учители организираха  „Мини Ден на таланта“-минути, в които да изявят своя талант-рецитираха стихчета за родината, пяха български песни, танцуваха и играха хоро. Наградите за участниците бяха аплодисментите на публиката, а всички заедно се забавляваха и изпълниха есенния ноемврийски следобед с лъчезарни усмивки на щастливи деца.

„В ИГРИ И В УРОЦИ СМЕ ЗАЕДНО“

Продължават инициативите в СУ „Христо Ботев“-град Съединение в изпълнение на Националната стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, посветени на  Националната седмица за образователна интеграция на деца и ученици от уязвими групи 24-28 октомври 2016г.

На 26 октомври 2016г. в централната сграда на училището се състоя музикална и танцова изява на ученици от всички класове, за които Музиката е любим предмет не само в училище.

Презентация за участието на ученици от етнически малцинства в училищния живот на СУ „Христо Ботев“-град Съединение беше прожектирана през целия ден на втори етаж в централната сграда. Презентацията се прожектира и в часовете по Информационни технологии и е достъпна за разглеждане в сайта на училището на адрес www.sou-saedinenie.com .

Беседа с учениците от IX-XII  клас относно значението на образованието за намиране на работа след завършване на XII клас проведе г-жа Петя Червенакова – старши специалист ДБТ-Марица.

С интересна изложба от рисунки и апликации украсиха класната си стая  най-невръстните- децата от ПГ.

На 26.10.2016г. специален гост на изявите в СУ „Христо Ботев“-град Съединение беше г-жа Антоанета Кръстанова – старши експерт по обществени науки и гражданско образование в РУО-Пловдив.

Във всички дни от Националната седмица за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства бяха проведени в час на класа срещи с родители, обществено значими личности, бивши възпитаници и представители на местната ромска общност под мотото „В ИГРИ И В УРОЦИ СМЕ ЗАЕДНО“. Това са хора, прекъснали и продължили  образованието си след време, завършили средно или висше образование, професионално интегрирани. Те  споделиха своя опит при постигане на личностната си реализация, което да послужи като пример за подражание  на учениците от малцинствен произход колко ценно и важно е човек да учи и да бъде образован. Сърдечно Благодарим на всички гости, които се отзоваха на поканата ни и споделиха своята социална реализация и дадоха принос в образователната интеграция на децата и учениците от уязвимите групи.

ЗАЕДНО ПЕЕЕМ, СВИРИМ  И ТАНЦУВАМЕ

Музикална и танцова изява на ученици от всички класове, за които Музиката е любим предмет не само в училище.

„СПЛОТЕНИ ЗАЕДНО“

На 26.X.2016год.в Занимания по интереси г-жа Милена Семерджиева и г-жа Антоанета Митова-учители в ПИГ на III и IV клас представиха пред г-жа Антоанета Кръстанова -старши експерт по обществени науки и гражданско образование в РУО -гр. Пловдив, презентация на тема: „Сплотени заедно“, във връзка с Националната седмица за образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

„ЕДНАКВИ И РАЗЛИЧНИ, НО ЗАЕДНО“

Презентация „Еднакви и различни, но заедно“, изготвена от г-жа Галина Дингилева за отбелязване на националната седмица на Националната седмица за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 24-28 октомври 2016г.


19.10.2016г.-ВТОРОКЛАСНИЦИТЕ НИ ИЗГОТВИХА СОБСТВЕНИ ПОРТФОЛИА

В изпълнение на училищния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за повишаване на грамотността, учениците от  IIБ клас с класен ръководител г-жа Маша Енчева изготвиха портфолио за оценяване на резултатите от работата им за повишаване на грамотността. Всеки ученик с гордост презентира своите постижения. Ученици от уязвимите групи също с радост и задоволство показаха своите постижения и дадоха добър пример за това, че наравно с другите ученици и те могат да постигат успехи.  Успех и в бъдещите начинания, деца!

18.10.2016г.- Интерактивни занимания в ПИГ

Следобедните занимания по интереси се превърнаха във вълнуващи интерактивни игри. Учителите в ПИГ – I клас г-н Иван Бахчеванов и ПИГ – II клас г-жа Галина Дингилева подготвиха забавна игра-презентация, включваща гатанки, въпроси от любими приказки и въпроси за съобразителност. Учениците се включваха в игрите както индивидуално, така и отборно. Те се убедиха, че да усвояваш нови знания не е досадно и скучно, а забавно и интересно.

17.10.2016г.- „В НЕОБЯТНИЯ СВЯТ НА КНИГИТЕ“

В заниманията по интереси в ПИГ- трети клас с преподавател г-жа Милена Семерджиева учениците се потопиха в необятния свят на книгите, донесоха свои книжки и всеки прочете любима приказка.