СЪОБЩЕНИЕ за ДЗИ

Във връзка със заповед № РД09-1359/19.06.2020 година на Министъра на образованието и науката се изменя Графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2019-2020 година.

Зрелостниците, които не са положили успешно ДЗИ и имат желание да се явят на ДЗИ през сесията август-септември подават заявления за допускане до ДЗИ от 01.07.2020 година до 21.07.2020 година.

Подаването на заявленията – в централна сграда на СУ „Христо Ботев“ град Съединение

Дати на провеждане на ДЗИ:

  1. Български език и литература – 27 август 2020 г., начало 08:00 часа
  2. Втори държавен зрелостен изпит – 28 август 2020 г., начало 08:00 часа

Училищна зрелостна комисия

СЪОБЩЕНИЕ

УЧЕНИЦИТЕ, ОБУЧАВАНИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА МОГАТ ДА ПРОВЕРЯВАТ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТИТЕ ПРИ КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ, ПРИ ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ И ОНЛАЙН НА АДРЕС https://app.shkolo.bg/ СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯ

СПАСКА НЕНЧЕВА

Директор

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО ЗА ПРИЕМ В VІІІ КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. И ЗА ЗАПИСВАНЕ тук.

НВО 7 клас 2020 г.

Добре Дошли!

Заповядайте в официалния сайт на

 СУ „Христо Ботев“- град Съединение

           СУ „Христо Ботев“ се намира в град Съединение, област  Пловдив,община Съединение

 ул. „Баба Исака Скачкова“ №3

тел. 359 318 22032 

        e-mail: sou_saedinenie@abv.bg 

                   www.sou-saedinenie.com      

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ В SHKOLO.BG