Megdunaroden den na ezicite

26 септември – Международен ден на езиците!
26 септември е провъзгласен за Европейски ден на езиците от Съвета на Европа с подкрепата на Европейския съюз на 6 декември 2001 година, която бе обявена за Европейска година на езиците. Целта на Европейския ден на езиците е да отпразнува езиковото разнообразие на Европа и да подкрепи владеенето на повече чужди езици. В Европа се говори на повече от 200 езика, от които 24 са официални езици на ЕС. Владеенето на няколко езика отваря врати и означава мобилност. Езиците са полезни за всички и никой не е нито прекалено млад, нито прекалено стар, за да научи някакъв чужд език и да използва възможностите, които той разкрива.Изучаването на езици помага не само в общуването между хората, но също така и в преодоляването на интелектулните бариери. Във все повече глобализираното общество владеенето на чужди езици дава по-големи шансове – шанс за работа, шанс за следване, шанс за по-добър живот, както в нашата страна, така и в други части на света.
В СОУ „Христо Ботев“-гр.Съединение учениците изучават два чужди езика – френски и английски. Международният ден на езиците беше отбелязан с радиопредаване. Честит празник!

Добре Дошли!

 

Заповядайте в официалния сайт на

 СОУ "Христо Ботев"- град Съединение

           СОУ "Христо Ботев" се намира в град Съединение, област  Пловдивска, община Съединение

 ул. "Баба Исака Скачкова" №3

тел. 359 318 22032 

        e-mail: botev@sou-saedinenie.com 

                   www.sou-saedinenie.com