НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 ОТ МОН ТУК.

ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС И ЗА
РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 В
Средно училище „Христо Ботев“

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ОТ COVID19

Мерки – превенция за предпазване от COVID19 тук.

Полезно за здравето и ученето от вкъщи тук.

Материали за COVID-19 тук.

БРОШУРА с препоръки за безопасна работа в интернет, както и с Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и с Препоръки относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда тук.

Асоциация „Родители“ разработи наръчник за родители „Готови ли сме за новата учебна година-12 идеи в COVID кризата“,който може да намерите тук.

ДЛЪЖНОСТ: ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“


От 16 септември автобусите тръгват от населените места в 7,20 часа, само от Царимир в 6,50 часа.

Всички ученици трябва да минат на преглед при личния си лекар.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ДА НОСЯТ МАСКА, КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА В ЗАКРИТИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА УЧИЛИЩЕТО.

15 септември 2020 г. – ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН!

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 1 СРОК 2020/2021 ГОДИНА   ЗА 1-4 КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 1 СРОК 2020/2021 ГОДИНА   ЗА 5-7 КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 1 СРОК 2020/2021 ГОДИНА   ЗА 8-12 КЛАС

Учебни помагала за 5 клас за учебната 2020/2021 година тук.

 

Учебни помагала за 6 клас за учебната 2020/2021 година тук.

Учебни помагала за 7 клас за учебната 2020/2021 година тук.

 

Добре Дошли!

Заповядайте в официалния сайт на

 СУ „Христо Ботев“- град Съединение

           СУ „Христо Ботев“ се намира в град Съединение, област  Пловдив,община Съединение

 ул. „Баба Исака Скачкова“ №3

тел. 359 318 22032 

        e-mail: sou_saedinenie@abv.bg 

                   www.sou-saedinenie.com      

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ В SHKOLO.BG