„ЕТИКА И ПРАВИЛА ПРИ СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ“

На 1 декември 2016г. с младите полицаи се проведе занятие на тема „Спортно хулиганство“ от раздела „Здраве, етика и право“. Целта  беше да се формира устойчива нагласа у целевата група за спазване на правилата на законосъобразно поведение по време на спортни мероприятия. Пол.инспектори Драганов и Ловчева запознаха със спецификата на спортното хулиганство; с функциите и ролята на полицейските органи по време на спортни мероприятия; правилата за безопасно поведение по време на спортни прояви, кои са забранените предмети за внасяне; как се извършва проверка от полицията; какви са наказанията за нарушителите. Учениците споделиха лични преживявания от посещения на спортни мероприятия.

ВЪЗРОЖДЕНСКИ КЪЩИ

В часовете по Технологии и предприемачество в пети клас с преподавател г-жа Иванка Габровска учениците изработиха възрожденски къщи-екстериорно решение, които са подредени в изложба в централната сграда на училището.

Добре Дошли!

Заповядайте в официалния сайт на

 СУ „Христо Ботев“- град Съединение

           СУ „Христо Ботев“ се намира в град Съединение, област  Пловдив,община Съединение

 ул. „Баба Исака Скачкова“ №3

тел. 359 318 22032 

        e-mail: sou_saedinenie@abv.bg 

                   www.sou-saedinenie.com