ДЕНЯТ НА ЗЕМЯТА В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

В СОУ „Христо Ботев“- град Съединение се проведоха редица инициативи за отбелязване на Международния ден на Земята. В часовете по ДТИ с г-жа Иванка Габровска учениците измайсториха цветя от разтопена пластмаса, икебани от живи и изкуствени цветя и макети на кухни, изработени от използвани предмети и материали. В часовете по Изобразително изкуство  с г-жа Таня Балканска децата рисуваха по темата. В централната сграда  на училището във фоайето на I етаж е подредена изложба с тях. Майсторите на най-оригиналните творби бяха класирани и наградени тържествено пред всички ученици от г-жа Таня Тодорова, помощник-директор в СОУ „Христо Ботев“. На 22 април беше проведено и радиопредаване за учениците в централна сграда с информационен материал за Деня на Земята, подготвен от г-жа Галина Златева, старши учител по Биология и здравно образование. В час на класа всички класове заедно с класните си ръководители почистиха сами стаите си и обещаха да ги пазят, да поддържат добра хигиена и да не замърсяват въздуха в тях.

 В часовете по Информационни технологии учениците създадоха колажи от снимки, видеоклипове и презентации, които може да разгледате в сайта на училището на адрес:  https://onedrive.live.com/?cid=c74e451e815e558f&id=C74E451E815E558F%2110397&authkey=!ALTEM1vsZaVkEPQ

Поздравления за ентусиазма на децата и за добрата организация на мероприятието от страна на всички преподаватели!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ И ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ,
Театрална група „ДЕТСТВО МОЕ“
с ръководител г-жа Ваня Ликова
към Проект № BG051PO001-4.1.05-0018 «Знаещите и можещите успяват»
по схема BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“ при СОУ „Христо Ботев“ – гр. Съединение,
ВИ КАНИ
НА ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА
По мотиви от романа „Под игото“ на Иван Вазов –
„Тлъка в Алтъново“ и „Бог високо, цар далеко“
на 25.04.2014 год. /Петък/ от 17,30 часа на сцената на Народно Читалище
гр. Съединение.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Добре Дошли!

 

Заповядайте в официалния сайт на

 СОУ "Христо Ботев"- град Съединение

           СОУ "Христо Ботев" се намира в град Съединение, област  Пловдивска, община Съединение

 ул. "Баба Исака Скачкова" №3

тел. 359 318 22032 

        e-mail: botev@sou-saedinenie.com 

                   www.sou-saedinenie.com