ОТБЕЛЕЖЕТЕ ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С НАС НА 26 СЕПТЕМВРИ 2016Г.!

26 септември е провъзгласен за Европейски ден на езиците от Съвета на Европа с подкрепата на Европейския съюз на 6 декември 2001 година, която бе обявена за Европейска година на езиците.

Основните цели на Европейския ден на езиците са:

-Насочване на вниманието на общността към това колко е важно да се изучават различни чужди езици, за да се повиши нивото на многоезичност и да се подобри междукултурното разбирателство.

-Популяризиране на богатото езиково и културно многообразие в Европа, както и насърчаване на неговото опазване и поощряване.

-Окуражаване на изучаването на езици през целия живот в и извън училище, независимо дали с образователни цели, за професионални нужди, с цел мобилност или за удоволствие и обмен.

В СУ „Христо Ботев“-гр.Съединение учениците изучават два чужди езика – френски и английски. Честит празник!

Преподавателите по чужд език в СУ „Христо Ботев“-град Съединение заедно със своите ученици отбелязват Европейският ден на езиците със следните инициативи:

  1. Оформяне на информационни табла в двете сгради на училището.
  2. Радиопредаване за учениците от V-XII клас с цел осведомяване за важната роля на чуждите езици в живота и насърчаване на изучаването им във всяка възраст.
  3. На 26 септември в часовете по чужди езици учениците ще изработят и изпишат надписи „Здравей“ и „Обичам те“ на различни европейски езици. Часовете по Френски език и по Английски език ще преминат под мотото: „Да учиш и да говориш чужд език- мисия възможна!“

Добре Дошли!

Заповядайте в официалния сайт на

 СУ „Христо Ботев“- град Съединение

           СУ „Христо Ботев“ се намира в град Съединение, област  Пловдив,община Съединение

 ул. „Баба Исака Скачкова“ №3

тел. 359 318 22032 

        e-mail: sou_saedinenie@abv.bg 

                   www.sou-saedinenie.com