„СРЕЩА НА МЛАДИТЕ ПОЛИЦАИ С ПОЛИЦЕЙСКИТЕ КУЧЕТА РИКО И ШОН“

На 21 октомври 2016г. гости на шестокласниците от Първото детско полицейско управление при СУ „Христо Ботев“-град Съединение бяха 3-годишната белгийска овчарка Рико и 8-годишната немска овчарка Шон заедно със своите водачи-полицаи. Темата на днешното занимание беше “ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ КУЧЕТА В ПОЛИЦЕЙСКАТА ДЕЙНОСТ“. Водачите запознаха децата с качествата на служебните кучета, използвани в МВР, разясниха какво означава „служебно куче”, как се отглежда; как стартира дресировъчният процес за придобиване на умения от служебното куче с цел използването му в полицейската дейност; какви породи кучета се използват най-често в служебната дейност. Полицаите-водачи на кучета направиха практическо онагледяване на възможностите на Рико-обща дресировка с команди за сядане, „добре“, „не“ и обясниха как всичко се свежда до игра и награда с любимата им играчка. Рико е обучен в откриване на бомби. Демонстрираха и задържане на престъпник, с което Шон се справи чудесно. Учениците придобиха първоначални познания относно възможностите на служебните кучета за изпълнение на специфични задачи в полицейската дейност, както и за помощта, която оказва служебното куче на полицая в ежедневната му работа (откриване на наркотични или взривни вещества, опазване на обществения ред, задържане на правонарушители, откриване на хора по миризми-одорологичен способ, търсене на хора по следи). Полицаите-водачи разказаха за участия в мисии със своите кучета, а младите полицаи задаваха въпроси и останаха много развълнувани от интересната среща.

ВТОРОКЛАСНИЦИТЕ НИ ИЗГОТВИХА СОБСТВЕНИ ПОРТФОЛИА

В изпълнение на училищния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за повишаване на грамотността, учениците от      IIБ клас с класен ръководител г-жа Маша Енчева изготвиха портфолио за оценяване на резултатите от работата им за повишаване на грамотността. Всеки ученик с гордост презентира своите постижения. Успех и в бъдещите начинания, деца!

18.10.2016г.- Интерактивни занимания в ПИГ

Следобедните занимания по интереси се превърнаха във вълнуващи интерактивни игри. Учителите в ПИГ – I клас г-н Иван Бахчеванов и ПИГ – II клас г-жа Галина Дингилева подготвиха забавна игра-презентация, включваща гатанки, въпроси от любими приказки и въпроси за съобразителност. Учениците се включваха в игрите както индивидуално, така и отборно. Те се убедиха, че да усвояваш нови знания не е досадно и скучно, а забавно и интересно.

„В НЕОБЯТНИЯ СВЯТ НА КНИГИТЕ“

В изпълнение на Националната стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства  и на Училищната програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца от уязвими групи, от началото на новата учебна 2016/2017 година в СУ „Христо Ботев“-град Съединение се реализират редица дейности и мерки с основна цел- осигуряване на качествено и широко достъпно образование на всички деца.

В заниманията по интереси в ПИГ- трети клас с преподавател г-жа Милена Семерджиева учениците се потопиха в необятния свят на книгите, донесоха свои книжки и всеки прочете любима приказка.

14.10.2016г.- ГРАМОТИ ЗА НАЙ-ДОБРИТЕ В СЕДМИЦАТА НА ЧЕТЕНЕТО

В началото на тази седмица Министерството на образованието даде старт на инициативата, наречена  „Национална седмица на четенето”. По този повод в СУ „Христо Ботев” – гр. Съединение се организираха редица дейности за насърчаване и повишаване на грамотността на всички нива на образование при учениците.

Подетите инициативи от учителите и учениците в начален етап позволиха на възпитаниците на СУ „Христо Ботев” да изявят уменията и знанията си в областта на българския език и литература.

В петък – 14.10.2016г. директорът на СУ „Христо Ботев” г-жа Йорданка Кичукова официално закри седмицата на четенето. Представиха са резултатите от реализираните дейности през седмицата, а на изявилите се ученици бяха раздадени грамоти.

ЛЮБИМИТЕ АВТОРИ В КАРТИНИ

В четвъртия ден от Националната седмица на четенето – 13 октомври 2016г., третокласниците от СУ „Христо Ботев“- град Съединение представиха творчеството и факти от живота на свои любими автори. В часовете по изобразително изкуство под ръководството на г-жа Таня Балканска учениците илюстрираха епизоди от произведения на любимите си автори.

„ЕЗИК СВЕЩЕН НА МОИТЕ ДЕДИ“

Националната седмица на четенето – сряда, 12 октомври 2016г. премина под надслов „Език свещен на моите деди”.

Проведе се конкурс за „Най-добър четец” във вторите, третите и четвъртите класове и „Най-добър краснописец” в първи, втори и четвърти клас. Учениците се включиха в конкурсите с ентусиазъм. Стараеха се да четат по-гладко, по-изразително. А изложбата от тетрадки… красиво нанизани буквички, като броенички. Първолаците не отстъпват на по-големите в краснописа… чисти и красиво изписани тетрадки, макар и само с чертички и лулички. Браво деца!

 

 

 

 

ПЪРВИ СТЪПКИ НА ПОЛИЦАИТЕ В ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

На 13 октомври 2016г. се проведе първото занятие от модул „ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ“  на младите полицаи от Детското полицейско управление при СУ „Христо Ботев“-град Съединение. Доброволците Ради и Люба от Българския младежки Червен кръст в град Пловдив запознаха децата с основния герой в предстоящите обучителни истории – Хелфи (човечето, което ти помага да помагаш), разказаха историята „Здравейте“ с приятелите на Хелфи, записаха и приеха собствени Правила за провеждане на занятията, обсъдиха ролята на телефон 112. Шестокласниците се научиха да правят превръзка на рана в случай, че се наложи да оказват първа помощ. Вълнуващите и енергични занимателни игри в края на часа постигнаха сплотеност в екипа и създадоха у децата интерес към обучителната програма.

БЕСЕДА ЗА ТЕРОРИЗМА В СЕДМИ КЛАС

И през новата учебна 2016/2017 година СУ „Христо Ботев“-град Съединение продължава съвместната работа с МКБППМН при Община Съединение чрез изнасянето на лекции и беседи по различни теми. На 12 октомври 2016г. представители на МКБППМН бяха гости на VIIб клас, където изнесоха лекция на тема „Тероризмът-заплахата до нас“. Учениците научиха много интересни неща, задаваха въпроси. В края на часа всеки получи специално подготвена по темата информационна дипляна „Безопасност при терористични актове“, която да сподели с родителите и приятелите си.

 11.10.2016г.- МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО

В Националната седмица на четенето на 11.10.2016г. /вторник/ учениците от начален етап на СУ „Христо Ботев“- гр. Съединение си направиха Маратон на четенето.

            Учениците от вторите и третите класове четоха приказки и разкази. Децата се мотивираха като сами избраха и донесоха книгата, която искат да четат в междучасието, в часа по четене, в заниманията по интереси. Кои книги избраха децата? С любими герои и интересни истории…

            Четвъртокласници четоха интересни приказки и разкази на най-малките ученици – първокласниците. Учениците от четвърти клас се раздадоха и увлякоха малките ученици, които пожелаха по-скоро да се научат да четат като каките и батковците.

Второкласниците  в ПИГ си организираха в заниманията конкурс за „Най-добър краснописец“ и „Най-добър четец“.

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО 10-14 ОКТОМВРИ 2016Г.

Наричат книгата „прозорец към света“. Не е случайно – знаят го възрастните, трябва да го разберат и децата. В Националната седмица на четенето ще се опитаме да им помогнем да усетят магията на книгата по един различен начин.
На 10.10.2016г. /понеделник/ в СУ „Христо Ботев”-град Съединение се откри Националната седмица на четенето.
Учениците се запознаха с програмата и дейностите, свързани с нея. Първият ден на Националната седмица стартира с четене на открито, в което се включиха всички ученици от начален етап на СУ „Христо Ботев”-град Съединение.

12.10.2016г.- „МЕЧТИТЕ НИ ОБЕДИНЯВАТ“

В седмицата, посветена на четенето, вдъхновени от любимите приказни герои, второкласниците в ПИГ с преподавател г-жа Галина Дингилева споделиха със съучениците си своите мечти и чрез работа в екип ги илюстрираха в табло. Малките откриватели научиха, че мечтите на хората могат да са различни, но способността им да мечтаят е нещото, което ги обединява. А да работят в екип се оказа ползотворно и забавно!
Таблото „Нашите мечти“ ще намери своето място в изложбата „Ние се учим, творим и играем“ в сградата на начален етап.

Добре Дошли!

Заповядайте в официалния сайт на

 СУ „Христо Ботев“- град Съединение

           СУ „Христо Ботев“ се намира в град Съединение, област  Пловдив,община Съединение

 ул. „Баба Исака Скачкова“ №3

тел. 359 318 22032 

        e-mail: sou_saedinenie@abv.bg 

                   www.sou-saedinenie.com