Книгите са едни от най-верните приятели на хората. Четенето им е не само приятно занимание в свободните часове, но и предпоставка за успех. Четенето на книги подпомага мисленето, дава основа за формиране на мнение, прави ни способни да го изразим. Книгите са идеалната храна за човешкия мозък, която спомага неговото развитие. Колкото повече четем, толкова повече искаме да четем.

СОУ „Христо Ботев“-гр.Съединение отбеляза Световния ден на книгата с редица инициативи:

В централната сграда беше оформен кът, посветен на Деня на книгата. Награда (грамота и книга) за „Най-четящ ученик“  получи Николай Тояганов, ученик от V б клас.

Г-жа Ваня Ликова, преподавател по Български език и литература, изнесе информационно радиопредаване за историята на книгата, в което обяви и следните инициативи за всички ученици на СОУ „Христо Ботев“-гр. Съединение:

1.Конкурс за написване на стихотворение, посветено на книгата. Краен срок за предаване на творбите на г-жа Ваня Ликова е 30 април 2015г.

  1. Инициатива „Да четем с приятел“ – размяна на книги между приятели и съученици.

И нека не само на този ден не забравяме, че четенето е наистина важен ключ към успеха и че качествените книги са един безкрайно достъпен начин за образование и самоусъвършенстване.

Четете и бъдете креативни!


ДЕНЯТ НА НАШАТА ПЛАНЕТА ЗЕМЯ!

На 22 април празнуваме, почитаме, славим – нея-НАШАТА ПЛАНЕТА ЗЕМЯ!
Посветихме и един ден от годината – един само от всичките 365!
Един ден, в който виждаме нейната красота, нежност, сила и топлина!
Един ден, в който нашите ласки за нея са рани дълбоки- тровим я с газове, отнемаме природните й богатства, заграждаме я на парцели и я продаваме на квадратен метър като своя собственост. А тя – планетата Земя- е единствена! Тя е наш дом! Нека я пазим! Нейните дни са безброй, а човешките-малко, но нека ги изживеем разумно и да съхраним това, което е останало чисто за бъдещите поколения!

СОУ „Христо Ботев“-гр.Съединение се включи в отбелязването на 22 април с поредица от инициативи:
В начален етап учениците от III-а клас изготвиха проект „Земята е нашето богатство!“, а учениците от I клас положиха грижи за зелените площи в двора на училището /поляха дърветата и храстите/.
В Централна сграда беше аранжирана разнообразна и богата изложба с рисунки, предмети, дървени дъски, дървени свещници, макети на кухни, айфелова кула от кутийки, изделия, икебани, направени с отпадъчни материали.
В Час на класа се проведе тържество, на което г-жа Кичукова, Директор на училището, награди създателите на най-красивите изделия.
Учениците от VII клас изработиха в часовете по ИТ плакати с програмата Word. Участниците в Клуб „Млад информатик“ и учениците от IX клас създадоха с програмата Photo Story видеоклипове от снимки за 22 април, които бяха прожектирани в междучасията в Централна сграда и може да разгледате в сайта на училището www.sou-saedinenie.com.
Поздравления за всички участници, които на 22 април ни накараха да помислим за нашата планета Земя. Ръководството на училището изказва и своята благодарност към всички преподаватели, които се включиха в подготовката и провеждането на Деня на Земята!

Добре Дошли!

Заповядайте в официалния сайт на

 СОУ „Христо Ботев“- град Съединение

           СОУ „Христо Ботев“ се намира в град Съединение, област  Пловдив,община Съединение

 ул. „Баба Исака Скачкова“ №3

тел. 359 318 22032 

        e-mail: botev@sou-saedinenie.com 

                   www.sou-saedinenie.com