ПРОЕКТИ НА 4 КЛАС

Учението се превръща в удоволствие, когато върви успоредно със забавлението и играта. Няма по-лесен начин да се разкрият тайните на Слънчевата система от това да бъде направен неин макет. В часовете по Човекът и природата учениците от 4 клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение изработиха проекти с подкрепата на своите родители и класен ръководител г-жа Николинка Генчева. Те научиха имената на планетите, техния цвят и големина, отстоянието им една от друга. Браво!

ГРАФИЦИ НА ИЗПИТИ ВТОРА (ЯНУАРСКА) ИЗПИТНА СЕСИЯ СФО, ИНДИВИДУАЛНА СЕСИЯ-ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ  ТУК.

Официален сайт

           СУ „Христо Ботев“ се намира в град Съединение, област  Пловдив,община Съединение

 ул. „Баба Исака Скачкова“ №3

тел. 359 318 22032 

        e-mail: sou_saedinenie@abv.bg 

                   www.sou-saedinenie.com      

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ В SHKOLO.BG