1 Октомври – Международен ден на музиката!

Международният Ден на музиката се отбелязва за първи път през 1974 година по решение на Международния съвет по музика към ЮНЕСКО. През 1980 година по повод 700-годишнината от рождението на Йоан Кукузел, 1 октомври е обявен за празник и на българските певци и други музиканти.

В чест на Деня на музиката  и под ръководството на г-жа Петя Арабаджийска-преподавател по музика, плакати подготвиха учениците Мария Търпанлийска, Симона Търпанлийска, Мария Ралева, Лидия Попова, Николета Николова и Мартин Попов.  Плакатите украсиха фоайетата на централна сграда, а през междучасията звучаха български песни.


Добре Дошли!

Заповядайте в официалния сайт на

 СОУ „Христо Ботев“- град Съединение

           СОУ „Христо Ботев“ се намира в град Съединение, област  Пловдив,община Съединение

 ул. „Баба Исака Скачкова“ №3

тел. 359 318 22032 

        e-mail: botev@sou-saedinenie.com 

                   www.sou-saedinenie.com